Kundvagn

Antal varor:0st
Summa: 0,00 kr
Till kassan
Mina sidor

Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter vid köp och kontakter med Lövén Racing AB

I detta avsnitt får du information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du gör ett köp hos oss eller vid annan generell kontakt med oss.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Lövén Racing AB, org.nr 556356-4813, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid köp via postorder och e-handel. 

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar? 
Vid e-handel och distansköp samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss vid köpet, namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och e-postadress, samt uppgifter om köpt vara och köptidpunkt. 
Vid köp i vår fysiska butik inhämtar eller sparar vi inga personuppgifter.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Lövén Racing AB behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp och kundtjänstärenden och för följande ändamål:

1. För att administrera betalning och leverans för ditt köp via e-handel och distansköp;

2. För att skicka orderstatus till dig;

3. För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till köpet.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Vad gäller punkterna under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Lövén Racing AB i samband med ditt köp. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt köp.

Hur länge sparas dina personuppgifter? 
Är du registrerad kund (e-handels- eller distansköpskund) sparar vi dina personuppgifter till dess du önskar få dem raderade, detta i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss. Det innebär bland annat att du som kund kan få hjälp med att hålla reda på tidigare köp och med dem tillhörande köpevillkor. Allt i syfte att kunna återkoppla och ge så relevanta svar som möjligt på dina frågor. Informationen kan komma att sparas så länge du förblir registrerad kund.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. 
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vid utredning om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter inklusive köphistorik med relevanta myndigheter.

Dina kontaktuppgifter lämnas vidare till det transportföretag som vi anlitat för att leverera din köpa vara. Det transportföretag vi primärt samarbetar med är PostNord, vilket kan bytas ut till liknande samarbetspartner över tid.

Betalar du med kontokort sparas inga uppgifter om dig eller kortnumret i våra system. Transaktionen sker mellan dig och din kontokortsleverantör via vår tjänsteleverantör.

Frågor?
Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan kontakta oss i butik eller via mail till info@lovenracing.com eller telefon: 0155 – 28 78 78.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.